Промо продукти

Hill's Adult Large Breed with Chicken /с пиле за едри породи от 1 до 5 години/ - 12 кг

Hill's Adult Large Breed with Chicken /с пиле за едри породи от 1 до 5 години/ - 12 кг

Hill's Adult Large Breed with Chicken е храната за кучета от едри породи в зряла възраст. Тя спомага за подвижността ...
Цена:
121,20лв.
Hill's Mature Senior 7+ with Chicken /с пиле за средни породи над 7 години/ - 12 кг

Hill's Mature Senior 7+ with Chicken /с пиле за средни породи над 7 години/ - 12 кг

Hills Mature Senior 7+ е храна за средни породи в напреднала възраст над 7 години. Тя допринася за доброто здраве на ...
Цена:
123,60лв.
Hills Light Adult Large Breed /за едри породи от 1 до 5 години с наднормено тегло/ - 12 кг

Hills Light Adult Large Breed /за едри породи от 1 до 5 години с наднормено тегло/ - 12 кг

Храната е предназначена за кучета с понижена активност, склонни към напълняване или кастрирани. Съставките в Light Adult ...
Цена:
132,10лв.

Правила за провеждане на играта “Любов от пръв поглед”

Правила за провеждане на играта “Любов от пръв поглед”

Играта “Любов от пръв поглед” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на ZooMall (https://www.facebook.com/zoomall) с Изпълнител “Експлора България” ООД  и Организатор “Зоо Мол” ООД.

Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата ZooMall, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на играта на Facebook страницата https://www.facebook.com/zoomall

 1. Механизъм
 2.  За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

Да разкаже накратко за първия път, в който е видял любимеца си в коментар под поста от 21.03.2018 г. на страницата на ZooMall (https://www.facebook.com/zoomall).

 1. Периодът на играта e от 21.03.2018 г. до 23:59 часа на 28.03.2018 г.
 2. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
 3. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите, които е публикувал.
 4. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.
 5. Право на участие
 6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на ”Експлора България” ООД  и “Зоо Мол” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
 7. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницатa https://www.facebook.com/zoomall. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/zoomall всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

III. Награждаване

 1. Наградaтa в играта “Любов от пръв поглед”

е храна по избор на печелившия за домашния му любимец за период от 1 месец.

 1. Печелившият участник ще бъде един и ще бъде публикуван в пост на Facebook страницата на ZooMall на 29.03.2018 г..
 2. Печелившят участник трябва да се свърже с нас на лично съобщение на страницата на ZooMall в срок от 10 работни дни от датата на обявяването им на 29.03.2018 г. Победителят следва да изпрати лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/zoomall, съдържащо имена на кирилица, телефон за връзка и адрес за доставка.
 3. Участникът губи правото си да получи наградата, ако не се свърже с Организатора в рамките на 10 дни от датата на обявяването му за печеливш.
 4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 5. Лични данни
 6. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице, в това число от Изпълнителя. Организаторът и Изпълнителят са регистрирани като администратори на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
 7. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (снимки, имена, дата на раждане, телефон, адрес и имейл) за цели, свързани с играта, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
 8. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.
 9. Други общи условия при провеждане на игри
 10. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване в сайта https://zoomall.bg/. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
 11. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 16 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 12. Печелившите участници от играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора и Изпълнителя.
 13. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.
 14. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
 15. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 16. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
 17. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.
 18. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.
 19. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
 20. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 21. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://www.facebook.com/zoomall включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 22. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 23. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.
 24. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

Пожелаваме ви успех! :)
Екипът на зоомагазин ZooMall

 

Всички новини